Bảng giá hoá đơn điện tử VNPT – Einvoice


0945.87.6688